läser in...
Uppmärksamhet! Här publiceras en automatisk översättning av sekretesspolicyn på ditt språk. Engelsk version av sekretesspolicyn är tillgänglig och har rättsverkan. Du kan byta språk för att läsa den engelska versionen.

Sekretesspolicy Sekretess & Cookies

Vi skyddar alltid personliga uppgifter från våra användare. Data som samlas in från användare lagras i enlighet med alla nödvändiga säkerhetsåtgärder. Vi vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda användarinformation.

Vår service presenteras på flera platser. Vi studerar noggrant alla länkar publicerade av användare, för närvaro av skadligt innehåll och för att följa lagarna i de flesta länder. Vi ansvarar dock inte för innehållet som publiceras av våra användare. Om du tror att våra användare bryter mot rättigheter eller lagar, kontakta vår juridiska avdelning..

Vi samlar in några data om användarna som de anger under registrering och när vi använder vår tjänst. Vi kan överföra sammanlagd information om användaren till tredje part utan att avslöja deras identitetsinformation. Dessutom samlar vi automatiskt in information om webbläsare, användarnas geografi samt information om IP-adressen och cookies-filer för besökare till vår tjänst. Tredje parter har inte tillgång till automatiskt insamlade data, såvida inte annat anges i tjänstens funktioner (till exempel visa användarens IP-adress i kommentarerna enligt användarinställningarna).

Vi kan endast i undantagsfall tillträda personuppgifter till användaren:

Användaren instämmer i att hans personuppgifter (fullständigt namn och e-postadress) kan nås av användaren som uppmanade honom att registrera sig.

För att lagra viss personlig information använder vi cookies lagrade på användarens dator i enlighet med webbläsarens policy. På våra sidor kan det finnas javascript-koder för andra system (till exempel webbanalys eller reklamsystem). Sådana system kan använda cookies för andra ändamål. Om du inte håller med användaravtalet eller sekretesspolicyn kan du klicka här och lämna webbplatsen. I detta fall kommer alla dina cookies att raderas. Klicka här för att ta bort cookies och lämna.

Sekretesspolicy är en integrerad del av användaravtalet och kan inte betraktas separat från detta dokument. Klicka här för att läsa igenom Avtalet.

Uppmärksamhet! Här publiceras en automatisk översättning av sekretesspolicyn på ditt språk. Engelsk version av sekretesspolicyn är tillgänglig och har rättsverkan. Du kan byta språk för att läsa den engelska versionen.